Græsted Akademiet laver i samarbejde med Monesteri de Bose en daglig podcast, hvor du kan lytte til dagens læsninger. Læsningerne hedder Lektionarium og sammensat af munkene fra Bose og leder os igennem bibelen. Der er hver dag en læsning fra Det Gamle Testamente, en læsning fra et af de fire evangelier og en læsning fra en af brevene. Podcasten følger læseplanen som du også har mulighed for at downloade her på siden. Første episode kommer 1. januar 2023
Græsted Akademiet afholder samtaler med spændende forfattere, retræteledere, musikere mm. Du kan finde den næste samtale på Græsted Akademiets hjemmeside. Denne podcast er en optagelse af de forskellige samtaler
I kirkens tidligste historie befandt der sig mennesker i ørkenen for at finde stilhed, afskallethed og Guds nærvær. Disse mennesker er blevet kaldt for ørkenens fædre og mødre, og blev vigtige stemmer til kirken og de små nyopstartede kristne fællesskaber udenfor byerne. Fædrene og mødrenes tanker og handlinger er blevet skrevet ned og bevaret helt frem til idag. Og det er den visdom fra ørkenen denne podcast tager fat i. Det er ikke færdige og let spiselige retter der kommer fra ørkenen, dens pointer og refleksioner er grovkornet, obskure men begejstrende. Derfor vil denne podcast heller ikke give lette svar eller løsninger, men reflektere med og over fædrene og mødrenes visdom fra ørkenen. 
I denne podcast vil du hver dag kunne lytte til lektionariumet fra Monasteri di Bose. Lektionariumet er tre bibellæsninger til hverdag, fordelt sådan at vi læser en fra det gamle testamente, en fra en epistel og en fra et evangelie. Du kan finde og downloade læseplanen hver måned på hjemmesiden, eller lytte med her hverdag. Vi håber at denne podcast vil vække dit øre til at høre Guds kærlige ord til dig.