Maleri: The Forge af Lavr Kuzmich Plakhov

En Smedje er et godt billede på det som vi ønsker med Græsted Akademi. 
Plachows maleri illustrerer to smede der henholdsvis står ved ilden og ambolten.Emnet, et stykke jern, bliver holdt inde i ilden til det har nået den temperatur hvor emnet bliver medgørligt og levende. Siden bliver det lagt over på ambolten for at blive formet til et givent brug. Ofte må det tilbage i ilden og varmes op for derefter igen at formes. 
Hvis jernet skal bruges til ex. en hestesko, skal emnet yderligere tages fra ambolten og prøves på hoven, for derefter igen at hamres til på ambolten, og måske i ilden igen. 
Vi i Græsted Akademi vil gerne facilitere, samtaler, retræter, foredrag, læsninger og podcast, teologisk værksted og bordsamtaler med det for øje at Guds visdom kan overstråle og påtages et almindeligt dansk hverdagsliv. 
Og vi vil gerne bringe herlighedshindrende dilemmaer og uforløste dogmer ind under Guds lys, Hans Ånds nærvær. Ved bøn og samtale prøve at ”give hesten sko på der passer den”.
Zakarias ser at Gud sender 4 smede for at klare en opgave med at hugge nogle horn af (Zakarias bog kapitel 2 vers 4). Men først da de kommer frem til den by de er sendt til, sliber de deres økser, - når de ved hvad udfordringen er.  
Vi vil gerne i Græsted Akademiet, sammen med dig, skabe et miljø hvor Guds visdom kan tilpasses en dansk forståelse og hverdag. 
Grundtvig fastholdt at evangeliet kun kan tiltale et folk når det lyder på folkets sprog, taler til deres livsforståelse og knytter sig til hvad det elsker. 
Derfor ønsker vi, i overgivelse til ilden, at se Guds visdom tilpasses menneskelivet, for lethed, øget forståelse og stor glæde.